Η νεότερη εξέλιξη στην ελαστογραφία είναι η Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) Imaging μέσω τις οποίας εκτιμάται η μηχανική υφή μιας βλάβης.

Εκτιμά την απορρόφηση και αντανάκλαση των ηχητικών κυμάτων μέσω διαφόρων ιστών η απορρόφηση είναι ισχυρότερη στους μαλακούς ιστούς ενώ η αντανάκλαση είναι μεγαλύτερη στους σκληρότερους.Τα ηχητικά κύματα προκαλούν μικροπαραμορφώσεις στους ιστούς οι οποίες μπορούν να μετρηθούν και να καθοριστεί η υφή ενός ιστού ή αλλοίωσης.

Η διαφορά αυτής της μεθόδου με την απλή ελαστογραφία είναι ότι δεν χρειάζεται καθόλου πίεση από τον εξεταστή και μπορεί να εφαρμοσθεί και σε μη επιφανειακά όργανα τα οποία δεν μπορούν να μελετηθούν με strain elastography.

Επίσης η μέθοδος αυτή είναι αντικειμενικότερη και με μεγαλύτερη επαναληψιμότητα αφού δεν επηρεάζεται από τον εξεταστή. Πολύ σημαντικό βέβαια είναι να υπάρχουν καταγεγραμένες τιμές αναφοράς για τα φυσιολογικά όργανα-ιστούς.

Η Siemens αποτελεί πρωτοπόρο στην ελαστογραφία και ειδικά στην ARFI επίσης μεγάλο μέρος των ερευνών παγκοσμίως έχουν γίνει με τα μηχανήματα της. Ιδιαίτερα έχει χρησιμοποιηθεί το S2000 το οποίο διαθέτουμε και στο ακτινολογικό Κατερίνας & Μιχάλη Παπαγιαννάκη.

Η ARFI χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των διάχυτων ηπατοπαθειών και χρησιμοποιείται εναλλακτικά της βιοψίας πυρήνα ως μη επεμβατική μέθοδος.

Μπορεί να εκτιμηθεί η ίνωση του παρεγχύματος σε περιπτώσεις κίρρωσης αλκοολικής ή λόγω ηπατίτιδας. Ως μη επεμβατική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όσο συχνά screening χρειάζονται αφού είναι απόλυτα ασφαλής και φιλική προς τον ασθενή.

Επίσης η λιπώδης διήθηση του ήπατος μπορεί να εκτιμηθεί πλέον εκτός από τη B-Mode εικόνα και με την ARFI με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αφού υπάρχει μετρήσιμο μέγεθος το οποίο μπορεί να συγκριθεί σε διαδοχικές εξετάσεις.

Υπάρχουν ήδη μελέτες για τη χρησιμότητα της ARFI και στις περιπτώσεις χολόστασης ή χολαγγείιτιδας.

Η μέθοδος είναι συμπληρωματική του απλού υπερηχογραφήματος και δεν το αντικαθιστά όπως επίσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση σκιαγραφικού για τον χαρακτηρισμό εστιακών αλλοιώσεων. Γιαυτό και η χρησιμότητάς της αφορά τις διάχυτες ηπατοπάθειες.

Μοιραστείτε το!
Pin It